Xc, XIc en XIIc Van der Bas
20 dec 1939 1952 13 nov 1946 26 feb 1920 I