Nieuwkoop (Wijk) 4
U 13 feb 1774 T 15 juni 1760 S 18 mei 1755 R